Luftläckage
Störande lukt inomhus
Byggnadsrelaterade hälsobesvär
Behov av luftrening
Skadad plastmatta på betong
Fuktproblem i krypgrund
Fukt- och mikrobskador på vinden
Våt grundmur
Fuktskador i golvkonstruktioner
Fuktskada i badrummet
Bristfällig ventilation
Fuktiga eller luktande källarutrymmen
Hur bygger jag fuktsäkert?
Hur åtgärdar man skadorna?
Är mitt hus fuktsäkert?

Är mitt hus fuktsäkert?

PROBLEM: Ett hus är konstant utsatt för en mängd olika fuktkällor, t.ex. nederbörd, fukt i marken, inbyggd fukt, fukt i inneluften och läckage av vatten från installationer och rör inne i huset. Huruvida huset kan motstå dessa påfrestningar beror på hur det är konstruerat, vilka material som använts, nivån av underhåll och huruvida man varit noggrann med att installera fuktskydd.

LÖSNING: Vi kan vid en initialgranskning utföra riskanalys av konstruktionerna och påbörja utredningen av eventuella skador. Om ni misstänker att ert hus har brister i fuktskyddet, ta kontakt! Om ni planerar att renovera eller bygga nytt, gör det hållbart och försäkra fuktsäkerheten genom att konsultera en fuktsakkunnig.

Dålig luftkvalitet

Problem och Lösningar

Hitta lösningen på ditt problem gällande fukt eller innemiljö!