Luftläckage
Störande lukt inomhus
Byggnadsrelaterade hälsobesvär
Behov av luftrening

Behov av luftrening

PROBLEM: Även om man utfört en innemiljöutredning och konstaterat orsakerna till innemiljöproblemen kan det ändå, bl.a. på grund av ekonomiska eller praktiska skäl, ta lång tid förrän alla problem kan åtgärdas. Detta gäller ofta främst större byggnader, t.ex. industrihallar, kontorsbyggnader, varuhus, sjukhus och skolor, med flera olika skador och belastande faktorer. Det är viktigt, speciellt om människor vistas i byggnaden, att skapa en så ren inomhusluft som möjligt.

LÖSNING: Luftrening. Vi erbjuder en luftreningsteknik som kombinerar joniseringsteknik med balanserad ventilation för att skapa en bättre inomhusmiljö. Airtec Ab erbjuder helhetslösningar som innefattar bl.a. individuell planering, montering, injustering, service och uppföljning. Målet är att med hänsyn till kundens behov erbjuda effektiv luftrening, var tekniken anpassas individuellt för varje byggnad. Vi är mycket måna om att joniseringstekniken vi installerar blir rätt justerad, så att luftreningsaggregatet som installeras i ventilationssystemet blir optimalt anpassad till behovet. Lösningen kan användas som en tillfällig lösning eller som en bestående del av ventilationssystemet. Ta kontakt!

Skadad plastmatta på betong
Fuktproblem i krypgrund
Fukt- och mikrobskador på vinden
Våt grundmur
Fuktskador i golvkonstruktioner
Fuktskada i badrummet
Bristfällig ventilation
Fuktiga eller luktande källarutrymmen
Hur bygger jag fuktsäkert?
Hur åtgärdar man skadorna?
Är mitt hus fuktsäkert?
Dålig luftkvalitet

Problem och Lösningar

Hitta lösningen på ditt problem gällande fukt eller innemiljö!