Luftläckage
Störande lukt inomhus
Byggnadsrelaterade hälsobesvär
Behov av luftrening
Skadad plastmatta på betong
Fuktproblem i krypgrund
Fukt- och mikrobskador på vinden
Våt grundmur
Fuktskador i golvkonstruktioner
Fuktskada i badrummet
Bristfällig ventilation

Bristfällig ventilation

PROBLEM: Luften känns unken och dålig, det bildas fukt på fönstren inomhus och lång vistelse i byggnaden orsakar trötthet. Alla dessa problem kan bero på otillräcklig luftväxling. Ventilation behövs för att vädra ut fukt, koldioxid, flyktiga ämnen och partiklar som vi själva avger eller som bildas från bl.a. dusch, bad, rengöringsmedel, hygienprodukter, textilier, inredningar och byggmaterial. Fel dimensionerad eller inställd ventilation orsakar obalans i tryckförhållanden, vilket ökar risken för fuktskador och tillförsel av föroreningar till inomhusluften.

LÖSNING: Rätt dimensionerad och väl fungerande ventilation är en förutsättning för bra inomhusluftkvaliteten. Vi mäter och justerar ventilationsflöden och ordnar rengöring av ventilationssystemet. Kontroll av ventilationssystemet utförs ofta i samband med en innemiljöutredning, men kan även beställas skilt. Vi erbjuder även luftrening som kombinerar joniseringsteknik med balanserad ventilation för att skapa en bättre inomhusmiljö. Om ni har problem med ventilationen, ta kontakt!

Fuktiga eller luktande källarutrymmen
Hur bygger jag fuktsäkert?
Hur åtgärdar man skadorna?
Är mitt hus fuktsäkert?
Dålig luftkvalitet

Problem och Lösningar

Hitta lösningen på ditt problem gällande fukt eller innemiljö!