Luftläckage
Störande lukt inomhus
Byggnadsrelaterade hälsobesvär

Byggnadsrelaterade hälsobesvär

PROBLEM: Hälsobesvär som orsakas av dålig inomhusluft kan variera från övergående symptom, t.ex. irritation av hud och slemhinnor, infektioner i luftvägarna och utmattning, till permanenta problem som allergi och astma. Då symptomen är kopplade till vistelse i en viss byggnad eller ett rum säger man att symptomen är byggnadsrelaterade.

LÖSNING: Orsaken till de byggnadsrelaterade hälsobesvären bör alltid utredas. Det finns många typer av brister i en byggnad som kan påverka människors hälsa och den individuella känsligheten har stor betydelse för vilka besvär som utvecklas. Vi utreder orsaken genom en innemiljöutredning som resulterar i en rapport med resultat och åtgärdsförslag. För bästa resultat utför eller övervakar vi åtgärderna som krävs för att avlägsna problemet. Åtgärder kan vara t.ex. justering och rengöring av ventilation, skadesanering, desinficering, byggnadsteknisk arbete och/eller jonisering luftrening (tillfällig eller bestående). Om ni behöver utreda orsaken för byggnadsrelaterade hälsobesvär, ta kontakt!

Behov av luftrening
Skadad plastmatta på betong
Fuktproblem i krypgrund
Fukt- och mikrobskador på vinden
Våt grundmur
Fuktskador i golvkonstruktioner
Fuktskada i badrummet
Bristfällig ventilation
Fuktiga eller luktande källarutrymmen
Hur bygger jag fuktsäkert?
Hur åtgärdar man skadorna?
Är mitt hus fuktsäkert?
Dålig luftkvalitet

Problem och Lösningar

Hitta lösningen på ditt problem gällande fukt eller innemiljö!