Luftläckage
Störande lukt inomhus
Byggnadsrelaterade hälsobesvär
Behov av luftrening
Skadad plastmatta på betong
Fuktproblem i krypgrund
Fukt- och mikrobskador på vinden
Våt grundmur
Fuktskador i golvkonstruktioner
Fuktskada i badrummet
Bristfällig ventilation
Fuktiga eller luktande källarutrymmen
Hur bygger jag fuktsäkert?
Hur åtgärdar man skadorna?
Är mitt hus fuktsäkert?
Dålig luftkvalitet

Dålig luftkvalitet

PROBLEM: Upplever ni att luftkvaliteten i huset är dåligt? Inomhusluftkvaliteten är en betydande miljöfaktor, eftersom vi tillbringar omkring 90 % av vår tid inomhus. Hälsobesvär som orsakas av dålig inomhusluft kan variera från övergående symptom, t.ex. irritation av hud och slemhinnor, infektioner i luftvägarna och utmattning, till permanenta problem som allergi och astma.

LÖSNING: Orsaken till varför luftkvaliteten är dålig bör alltid utredas. Det finns många typer av brister i en byggnad som kan påverka luftkvaliteten och den individuella känsligheten för lukter och föroreningar kan variera. Vi utreder orsaken genom en innemiljöutredning som resulterar i en rapport med resultat och åtgärdsförslag. För bästa resultat utför eller övervakar vi åtgärderna som krävs för att avlägsna problemet. Åtgärder kan vara t.ex. justering och rengöring av ventilation, skadesanering, desinficering, byggnadsteknisk arbete och/eller jonisering luftrening (tillfällig eller bestående). Om ni behöver utreda orsaken för byggnadsrelaterade hälsobesvär eller störande lukt, ta kontakt!

Problem och Lösningar

Hitta lösningen på ditt problem gällande fukt eller innemiljö!