Luftläckage
Störande lukt inomhus
Byggnadsrelaterade hälsobesvär
Behov av luftrening
Skadad plastmatta på betong
Fuktproblem i krypgrund
Fukt- och mikrobskador på vinden

Fukt- och mikrobskador på vinden

PROBLEM: Det är främst två fenomen som skapar fuktigt klimat och risk för mikrobskador på vinden. Dels är det fukt som tränger upp genom vindsbjälklaget från boytan och kondenserar mot takets insida. Det andra är när det ventileras in luft på vinden som kyls ner. Ju kallare luften blir ju troligare är det att det skapas kondens. En annan vanlig orsak till att man får höga fuktvärden på vinden är bristande ångspärr och tilläggsisolering. Med tjockare isolering än förut försvinner den överskottsvärme som tidigare tog sig upp på vinden, vilket gör att det blir några grader kallare och bidrar till ett fuktigare klimat.

LÖSNING: Vi kartlägger skadan och sanerar vinden, vilket innebär att avlägsna allt mikrobskadat material och ersätta det med friskt. För att förebygga skador rekommenderar vi TrygghetsVakt™ Vind. Det är en produkt som skyddar utomhusluftventilerade utrymmen från fuktskador genom luftväxling och värme. Jämfört med vanliga avfuktningsanläggningar är TrygghetsVakten energieffektiv, trygg och service-fri. Anläggningen är helt automatiserad och kopplas på endast vid behov. Målet är att skapa ett varmare och torrare klimat på vinden, vilket främjar skadefria konstruktioner och god inomhusmiljö. Ta kontakt!

Våt grundmur
Fuktskador i golvkonstruktioner
Fuktskada i badrummet
Bristfällig ventilation
Fuktiga eller luktande källarutrymmen
Hur bygger jag fuktsäkert?
Hur åtgärdar man skadorna?
Är mitt hus fuktsäkert?
Dålig luftkvalitet

Problem och Lösningar

Hitta lösningen på ditt problem gällande fukt eller innemiljö!