Luftläckage
Störande lukt inomhus
Byggnadsrelaterade hälsobesvär
Behov av luftrening
Skadad plastmatta på betong
Fuktproblem i krypgrund
Fukt- och mikrobskador på vinden
Våt grundmur
Fuktskador i golvkonstruktioner
Fuktskada i badrummet
Bristfällig ventilation
Fuktiga eller luktande källarutrymmen

Fuktiga eller luktande källarutrymmen

PROBLEM: Många fukt- och mikrobskador i källare uppstår då markfukt vandrar in genom konstruktionerna p.g.a. bristfällig fuktskydd. Fukt kan även tillföras inifrån källarlokalen genom att vattenånga vandrar inifrån och ut i väggen. När ångan kyls ned i väggen kondenserar den till vatten, och den fuktiga väggen är ett faktum. Även läckande element är ett problem, liksom otäta golv och väggar i våtutrymmen. Skadorna uppdagas oftast genom mögellukt inne i huset.

LÖSNING: Kontakta oss för en bedömning av skadan och det nuvarande fuktskyddet i källarutrymmen. Vi har över 25 års erfarenhet av kartläggning, torkning och sanering av fukt- och mikrobskador. Efter sanering av skadan används Florosil TS® eller Florosil Color® för att spärra golvet och härmed stoppa eventuella emissioner och hjälpa till att förhindra framtida fuktskador.För att förebygga nya skador ger vi förslag och utför åtgärder som beaktar fuktmekaniken. Viktiga faktorer i fuktskyddet för källare är bl.a. dränering, värmeisolering och kapillärbrytning.

Hur bygger jag fuktsäkert?
Hur åtgärdar man skadorna?
Är mitt hus fuktsäkert?
Dålig luftkvalitet

Problem och Lösningar

Hitta lösningen på ditt problem gällande fukt eller innemiljö!