Luftläckage
Störande lukt inomhus
Byggnadsrelaterade hälsobesvär
Behov av luftrening
Skadad plastmatta på betong
Fuktproblem i krypgrund

Fuktproblem i krypgrund

PROBLEM: Ungefär tre av fyra utomhusluftventilerade utrymmen, liksom krypgrund, lider i något skede av fuktskador. Krypgrunder behöver ventileras för att fukt från från grundmuren, marken och från trossbotten skall kunna föras ut. Tyvärr innebär ventilationen också att fukt förs in i krypgrunden när den är kallare än sin omgivning. Med ett fuktigt klimat ökar riskerna för en mögelskada eller rötskada i krypgrunden.

LÖSNING: Vi sanerar krypgrunden, vilket innebär att avlägsna allt röt- eller mikrobskadat material och ersätta det med friskt. För att förebygga skador rekommenderar vi TrygghetsVakt™ Krypgrund. Det är en produkt som skyddar utomhusluftventilerade utrymmen från fuktskador genom luftväxling och värme. Jämfört med vanliga avfuktningsanläggningar är TrygghetsVakten energieffektiv, trygg och service-fri. Anläggningen är helt automatiserad och kopplas på endast vid behov. Målet är att skapa ett varmare och torrare klimat i krypgrunden, vilket främjar skadefria konstruktioner och god inomhusmiljö. Ta kontakt!

Fukt- och mikrobskador på vinden
Våt grundmur
Fuktskador i golvkonstruktioner
Fuktskada i badrummet
Bristfällig ventilation
Fuktiga eller luktande källarutrymmen
Hur bygger jag fuktsäkert?
Hur åtgärdar man skadorna?
Är mitt hus fuktsäkert?
Dålig luftkvalitet

Problem och Lösningar

Hitta lösningen på ditt problem gällande fukt eller innemiljö!