Luftläckage
Störande lukt inomhus
Byggnadsrelaterade hälsobesvär
Behov av luftrening
Skadad plastmatta på betong
Fuktproblem i krypgrund
Fukt- och mikrobskador på vinden
Våt grundmur
Fuktskador i golvkonstruktioner
Fuktskada i badrummet

Fuktskada i badrummet

PROBLEM: En stor del av vatten- och fuktskador inträffar i badrum. Ingen annan del av huset drabbas lika hårt. Det har sin naturliga förklaring i att vatten och ånga är vanligast här. Ändå skulle många av fuktskadorna kunna undvikas med bättre underhåll av väggar och golv. En vanlig orsak till fuktskador är sprickor i kakelväggar och klinkergolv. Plastgolv och plastväggar klarar sig bara marginellt bättre, för här är det sprickor och mattsläpp som orsakar problem.

LÖSNING: Ta kontakt med oss! Vi har över 25 års erfarenhet av kartläggning, torkning och sanering av vatten- och fuktskador. Saneringsarbete av vatten- och fuktskador är något helt annat än att utföra en vanlig renovering. I rivningsskedet måste sanerarna kunna göra rätt avgränsning så skadade konstruktioner inte lämnas obemärkta. Uppbyggnaden av våtutrymmen sker enligt anvisningarna och bestämmelserna i Finlands Byggbestämmelsesamling, RYL 2000 och RIL 107-2000.

Bristfällig ventilation
Fuktiga eller luktande källarutrymmen
Hur bygger jag fuktsäkert?
Hur åtgärdar man skadorna?
Är mitt hus fuktsäkert?
Dålig luftkvalitet

Problem och Lösningar

Hitta lösningen på ditt problem gällande fukt eller innemiljö!