Luftläckage
Störande lukt inomhus
Byggnadsrelaterade hälsobesvär
Behov av luftrening
Skadad plastmatta på betong
Fuktproblem i krypgrund
Fukt- och mikrobskador på vinden
Våt grundmur
Fuktskador i golvkonstruktioner

Fuktskador i golvkonstruktioner

PROBLEM: Fuktskador i golv är mycket vanliga, speciellt i hus från 60 till 80-talet med källare eller platta på mark. Betongplattorna utfördes under denna tid oftast utan någon underliggande isolering eller fuktspärr. Detta gör att stora mängder fukt i ångform kan ta sig igenom betongplattan och skada överliggande golvkonstruktionen som ofta är ett s.k. uppreglat eller sandavjämnat golv med isolering och en spånskiva på toppen. Detta fuktproblem uppstår även om dräneringen är fungerande. Fukten i golvkonstruktioner kan skapa problem med mikrob- och rötskador, allergier och kemikalier som frigörs till inomhusluften.

LÖSNING: Vi reder ut orsaken till fuktskadan, så att det efter en väl utförd skadesanering inte uppstår samma problem på nytt. Vi har över 25 års erfarenhet av kartläggning, torkning och sanering av vatten- och fuktskador. I vissa fall kan det bästa alternativ vara att riva ut hela övergolvet, avlägsna allt skadat material och montera ett mekaniskt ventilerat golv. Om ni misstänker fukt- eller mikrobproblem i golvkonstruktionerna, ta kontakt!

Fuktskada i badrummet
Bristfällig ventilation
Fuktiga eller luktande källarutrymmen
Hur bygger jag fuktsäkert?
Hur åtgärdar man skadorna?
Är mitt hus fuktsäkert?
Dålig luftkvalitet

Problem och Lösningar

Hitta lösningen på ditt problem gällande fukt eller innemiljö!