Luftläckage
Störande lukt inomhus
Byggnadsrelaterade hälsobesvär
Behov av luftrening
Skadad plastmatta på betong
Fuktproblem i krypgrund
Fukt- och mikrobskador på vinden
Våt grundmur
Fuktskador i golvkonstruktioner
Fuktskada i badrummet
Bristfällig ventilation
Fuktiga eller luktande källarutrymmen
Hur bygger jag fuktsäkert?
Hur åtgärdar man skadorna?

Hur åtgärdar man skadorna?

PROBLEM: Sanering av fukt- och mikrobskador kan vara utmanande. Om man i saneringsskedet lämnar kvar skadade konstruktioner kan detta i framtiden orsaka stora problem, och således stora kostnader. Vid sanering av mikrobskador sprids mikroberna lätt då skadade konstruktioner rivs och transporteras, vilket kan resultera i otillräckligt saneringsresultat och att sanerarna utsätts för mikrobernas negativa hälsopåverkan.

LÖSNING: Ta kontakt med oss! Vi har över 25 års erfarenhet av kartläggning, torkning och sanering av vatten- och fuktskador. Vi utför även kemikaliska luktsanerings- och desinficeringsbehandlingar. Torrfoggning (Maxox PF och Penetrox PF) är ett perfekt hjälpmedel vid saneringen av fuktskador och kan användas bl.a. till att desinficera skadeområdets konstruktioner och möbler. Våtfogging (Odox och Penetrox S) är ett alternativ då man vill göra oxiderande behandlingar i mindre utrymmen utan långa karenstider. Med utrustningen kan vi också göra luktredigeringar, d.v.s. vi kan få en naturlig lukt i utrymme, som är till nytta t.ex. vid sanering av en rökskada. Behandlingarna ersätter inte byggnadstekniska åtgärder, men de är bra hjälpmedel till desinficeringen före och efter saneringen då man vill ha bästa möjliga slutresultat och en ren arbetsmiljö åt sanerarna.

Är mitt hus fuktsäkert?
Dålig luftkvalitet

Problem och Lösningar

Hitta lösningen på ditt problem gällande fukt eller innemiljö!