Luftläckage
Störande lukt inomhus
Byggnadsrelaterade hälsobesvär
Behov av luftrening
Skadad plastmatta på betong
Fuktproblem i krypgrund
Fukt- och mikrobskador på vinden
Våt grundmur
Fuktskador i golvkonstruktioner
Fuktskada i badrummet
Bristfällig ventilation
Fuktiga eller luktande källarutrymmen
Hur bygger jag fuktsäkert?

Hur bygger jag fuktsäkert?

PROBLEM: Fuktskador som uppstår på grund av okunskap i fuktmekanik och bristande kontroll vid både nybyggen och renoveringar är vanliga. Vid nybyggen uppstår fuktskador ofta på grund av bristande översikt av fuktaspekterna under byggnadsprocessen. Vid renoveringar kan t.ex. byte av uppvärmningssystem, tilläggsisolering eller applicering av nya material i befintliga fastigheter orsaka fuktrelaterade problem. En felaktigt placerad isolering eller ett byte av uppvärmningssystem kan orsaka skador i en annars fungerande konstruktion. För att rekommendera och utföra en ombyggnad av en befintlig fastighet krävs god kunskap i fuktmekanik om det ska ske fuktsäkert.

LÖSNING: Konsultering av fuktsakkunnig. Fukt är den vanligaste orsaken till inomhusluftproblem, och det är därför viktigt att från första början bygga fuktsäkert och förebygga fuktskador. Fokus på fuktmekanik och byggfysikaliska förhållanden är viktiga både vid nybyggen och renoveringar. Vi bistår byggherren och hantverkaren med kunskap och mätningar, vilket försäkrar att nybygget eller ombyggnaden sker med god säkerhet gentemot fuktrelaterade problem. Vi utför besiktningar på plats och gör fukttekniska och ekonomiska beräkningar för olika åtgärdsförslag. Ta kontakt!

Hur åtgärdar man skadorna?
Är mitt hus fuktsäkert?
Dålig luftkvalitet

Problem och Lösningar

Hitta lösningen på ditt problem gällande fukt eller innemiljö!