Luftläckage

Luftläckage

PROBLEM: Luftläckage genom konstruktioner orsakar bl.a. värmeförlust, ökad risk för fuktskador och transport av orenheter till inomhusluften. Att täta hus inte andas, och att detta orsakar fuktskador, är en villfarelse som härstammar från energikrisen på 1970-talet. Moderna hus med väl utförda tätningar andas väl med ett välfungerande ventilationssystem. Byggnadsmantelns väl utförda luft-, diffusions- och vindtätning har flera fördelar, liksom energieffektivitet, fuktsäkerhet, termisk komfort, behaglig ljudmiljö, förebyggande av spridning av lukter och emissioner från konstruktionen till innemiljön samt spridning av luftföroreningar utifrån och in.

LÖSNING: Vi kan utföra värmefotografering och/eller luttäthetsmätning, som ger er en unik översyn av ert hus, vilket kan vara till nytta vid köp eller försäljning av hus, renoveringar samt vid en strävan att sänka energikostnaderna. Via värmefotografering kan man lokalisera luftläckage och ta reda på ifall isolering saknas i konstruktionen, lokalisera golvvärmeslingor, rörläckage samt fuktproblem. Täthetsmätning används främst för att ta reda på luftläckagens storlek och att lokalisera även mindre läckage. Ta kontakt!

Störande lukt inomhus
Byggnadsrelaterade hälsobesvär
Behov av luftrening
Skadad plastmatta på betong
Fuktproblem i krypgrund
Fukt- och mikrobskador på vinden
Våt grundmur
Fuktskador i golvkonstruktioner
Fuktskada i badrummet
Bristfällig ventilation
Fuktiga eller luktande källarutrymmen
Hur bygger jag fuktsäkert?
Hur åtgärdar man skadorna?
Är mitt hus fuktsäkert?
Dålig luftkvalitet

Problem och Lösningar

Hitta lösningen på ditt problem gällande fukt eller innemiljö!