Luftläckage
Störande lukt inomhus
Byggnadsrelaterade hälsobesvär
Behov av luftrening
Skadad plastmatta på betong

Skadad plastmatta på betong

PROBLEM: Alkalisk fukt i betongen bryter ner mjukgörare i plastmattan och mattlimmet, vilket orsakar kemiska emissioner, hälsobesvär och lukt. Eftersom betong är ett poröst material kan kemiska föreningar i gasform lätt tränga ner djupt i betongen. Om man inte lyckas avlägsna allt skadat betong kan föreningarna efter reparation vandra upp i den nya betongen och fortsätta emittera till inomhusluften. Problemet med alkalisk fukt är mycket vanligt i bl.a. skolor, daghem, sjukhus, affärsutrymmen och kontor.

LÖSNING: Vi har lång erfarenhet av att åtgärda skador orsakade av alkalisk fukt. Efter sanering av skadan används Florosil TS® eller Florosil Color® för att spärra golvet och härmed stoppa eventuella emissioner och hjälpa till att förhindra framtida fuktskador. Produkterna är anpassade för att användas som fukt- och emissionsspärr för att förhindra fukttransport och skydda olika golvmaterial. De är miljöanpassade produkter utan lösningsmedel som helt ersätter Epoxi, och är dessutom tillåtna att använda under ytskiktet. Läs mera om produkterna på Silanex Ab eller ta kontakt med oss!

Fuktproblem i krypgrund
Fukt- och mikrobskador på vinden
Våt grundmur
Fuktskador i golvkonstruktioner
Fuktskada i badrummet
Bristfällig ventilation
Fuktiga eller luktande källarutrymmen
Hur bygger jag fuktsäkert?
Hur åtgärdar man skadorna?
Är mitt hus fuktsäkert?
Dålig luftkvalitet

Problem och Lösningar

Hitta lösningen på ditt problem gällande fukt eller innemiljö!