Luftläckage
Störande lukt inomhus

Störande lukt inomhus

PROBLEM: Störande lukt inomhus kan ha många olika orsaker, t.ex. utomhuskällor liksom trafik, industri eller rök, felinställd eller bristfällig ventilation, otäta eller dåligt fungerande avloppskanaler eller kemiska eller mikrobiella emissioner från fuktskadat material. Lukter fastnar lätt på material och inredning i bostaden och i de kläder som man bär. Källan till lukten, t.ex. mögel eller kemiska reaktioner, kan även orsaka annat obehag, överkänslighet eller i vissa fall allergiska problem.

LÖSNING: Orsaken till störande lukt bör alltid utredas genom en innemiljöutredning. I vissa fall är orsaken lätt att lokalisera och effektiva åtgärder kan utföras redan efter en initialgranskning, i andra fall kan utredningen bli mera komplex. Vi utreder orsaken, ger åtgärdsförslag och utför även åtgärderna som krävs för att avlägsna problemet. För att avlägsna lukter även från inredning och icke-skadat material används Odox, en stabiliserad veteperoxidlösning som oxiderar effektivt utan att skapa skadliga produkter. Vid sanering av starka luktskador, t.ex. vid röt- mikrob- eller rökskador, används Maxox och Penetrox för att avlägsna lukter och skapa en tryggare saneringsmiljö. Antingen torr- eller våtfoggning används beroende på behovet. Ta kontakt!

Byggnadsrelaterade hälsobesvär
Behov av luftrening
Skadad plastmatta på betong
Fuktproblem i krypgrund
Fukt- och mikrobskador på vinden
Våt grundmur
Fuktskador i golvkonstruktioner
Fuktskada i badrummet
Bristfällig ventilation
Fuktiga eller luktande källarutrymmen
Hur bygger jag fuktsäkert?
Hur åtgärdar man skadorna?
Är mitt hus fuktsäkert?
Dålig luftkvalitet

Problem och Lösningar

Hitta lösningen på ditt problem gällande fukt eller innemiljö!