Luftläckage
Störande lukt inomhus
Byggnadsrelaterade hälsobesvär
Behov av luftrening
Skadad plastmatta på betong
Fuktproblem i krypgrund
Fukt- och mikrobskador på vinden
Våt grundmur

Våt grundmur

PROBLEM: Många skador i byggnader beror på en hög fukthalt. I murade konstruktioner är det ofta ett kapillärt fuktproblem d.v.s. att grundmuren står i fuktig miljö och fukten sugs upp i de porer som finns i exempelvis tegel, lättbetong och murbruk. Material som ligger mot den våta grundmuren skadas och kan sprida fukten vidare i konstruktionerna.

LÖSNING: För att stoppa den permanenta fuktbelastningen på grundmuren utförs grundmurstorkning och -injektering. Grundmuren torkas med mikrovågor och injekteras via hål med ett silikonpreparat som ger en effektiv barriär mot kapillärt stigande vatten. Metoden är lämplig på grundmurar av porösa material såsom tegel och porös betong. Förutom att en vattenavvisande barriär stoppar fukt, elimineras även risken för frostskador. Ta kontakt!

Fuktskador i golvkonstruktioner
Fuktskada i badrummet
Bristfällig ventilation
Fuktiga eller luktande källarutrymmen
Hur bygger jag fuktsäkert?
Hur åtgärdar man skadorna?
Är mitt hus fuktsäkert?
Dålig luftkvalitet

Problem och Lösningar

Hitta lösningen på ditt problem gällande fukt eller innemiljö!